Peserta Diklat

(2021) Bimbingan Teknis Produksi Media Pembelajaran Berbasis Video Angkatan 1
No Nama Peserta Asal Sekolah Tanggal Mendaftar
1 Ika Sabti Sulistyanti S. Pd SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 25 Jan 2022
2 Dwi Wahyu Priharyatno,S.Pd SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta 25 Jan 2022
3 Dwi Risyanto, S.Pd SMA N 1 SEYEGAN 25 Jan 2022
4 Imam Akhmad Nurdani, M.Pd SMA Negeri 1 Panggang 25 Jan 2022
5 Antonita Tikneon, S.Pd SMA Santo Mikael Sleman 25 Jan 2022
6 Margareta Agnes Ayu Kristanti, S.Pd. SMA NEGERI 2 SLEMAN 25 Jan 2022
7 EBMA YUDHASATRIA, M. Pd SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA 25 Jan 2022
8 RENDHI RINALDI, S.Pd SMAN 1 SEWON 24 Jan 2022
9 Bangkit Saputro, S.Pd SMAN 1 Karangmojo 24 Jan 2022
10 Fransisca Yuli Estiningsih, S.Pd. SMAN 1 SRANDAKAN 24 Jan 2022
11 Esti Dwi Utami, S.Pd SMAN 1 Samigaluh 24 Jan 2022
12 Yermia Rendy Suryadinata, S.Pd. SMA Negeri 1 Semin 24 Jan 2022
13 NURYAPATMAWATI, S.Pd.Si. SMA NEGERI 1 SRANDAKAN 24 Jan 2022
14 Shinta Murti Melida Yasi, S.Pd. MAN 1 GUNUNGKIDUL 11 Mar 2021
15 Gunawan, S.Sn., M.Pd SMKN 3 KASIHAN 11 Mar 2021
16 Tri Widodo SMKN 1 Cangkringan 10 Mar 2021
17 Anif Maksum S SMA IMBS YOGYAKARTA 10 Mar 2021
18 Tri Tusiyani, S.Pd SMAN 1 Kokap 10 Mar 2021
19 Tri Tusiyani, S.Pd SMAN 1 Kokap 10 Mar 2021
20 SARJUMANAH, S.Pd. SD N Belang 10 Mar 2021
21 Fathimah Dayaning Pertiwi, M.Pd. SMA Budi Mulia Dua Yogyakarta 10 Mar 2021
22 Rinafika Dianasari, S.Pd. SMA IT BINA UMAT 10 Mar 2021
23 Akhmad Wakhidillah Agung P., S.Pd.I. MAN 1 GUNUNGKIDUL 10 Mar 2021
24 Bakti Maharani, S.Pd SMKN 2 Depok 10 Mar 2021
25 TRIYANI, S.Pd SMA NEGERI 2 WATES 10 Mar 2021
26 Miftah Nur Solikh, M.Pd SMA Muhammadiyah Pakem 10 Mar 2021
27 Erwina Ristianingsih SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo 10 Mar 2021
28 Hatta Yarid, M.Pd. SMA BUDI MULIA DUA 10 Mar 2021
29 Agus Setyawan, S.Pd. SMA BUDI MULIA DUA 10 Mar 2021
30 Akhmad Dwi Prawirayudha, S.Pd SMA Islam 1 Sleman 10 Mar 2021
31 Dra.Franciska Ayuningsih Ratnawati,M.Pd SMAN 1 GAMPING 10 Mar 2021
32 TUJILAH, S.Pd MAN 2 Bantul 10 Mar 2021
33 Ummi Darurrohmah, S. Pd. Si SMKN 2 Pengasih 10 Mar 2021
34 TANTY WIJAYANTI,S.PD SMA NEGERI 1 SEYEGAN 10 Mar 2021
35 Barbara Elena Nanlessy, S.Pd SMA NEGERI 1 DEPOK 10 Mar 2021
36 EKO PUJI RAHARJO,S.Pd. SMAN 1 NGEMPLAK 10 Mar 2021
37 Nur Zuniasih, S.Pd, M.Pd SMAN 1 GALUR 10 Mar 2021
38 Rani Kusniati,S.Pd SMA Budi Mulia Dua 10 Mar 2021
39 Aliaman, S.Si SMA IT BAITUSSALAM 10 Mar 2021
40 Filipus Dimas Darumurti, S.Pd. SMA KOLESE DE BRITTO YOGYAKARTA 10 Mar 2021
41 Hendra Oktavianta, S.Pd. SMA Muhammadiyah 1 Sleman 10 Mar 2021
42 ANDI RAHAYU RACHMAN, S.Pd.Si SMAN 2 PLAYEN 10 Mar 2021
43 Ruslan Abdulgani SMK TAMANSISWA JETIS Yogyakarta 10 Mar 2021
44 YULI ESTRIAN, S. Pd. SMAN 1 BAMBANGLIPURO 09 Mar 2021
45 Drs. Panca Widada SMAN 2 Ngaglik 09 Mar 2021
46 IRSYAD RIYADI, S.Pd SMAN 1 DEPOK SLEMAN 09 Mar 2021
47 JOKO SUSILO, S.Pd. SMAN 7 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
48 M REZA PRIMADI, M.Pd SMK PIRI 2 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
49 DWI MULYANI, S.Pd. SMKN 1 NGLIPAR 09 Mar 2021
50 Ery Iwandyati Kuswardojo, S.Pd SMAN 10 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
51 Dinar Rifa'i, S.Pd. MAN 1 Yogyakarta 09 Mar 2021
52 UNGGUL PRASETYO, S. Pd SMA Bopkri 2 Yogyakarta 09 Mar 2021
53 Sutiar Sudrajad, S.Pd SMK 2 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
54 Ichwan Restu Nugroho SMA Pembangunan 2 Karangmojo 09 Mar 2021
55 DESHINTA PRAMITA DEVI, S.Pd. SMA GAMA Depok Yogyakarta 09 Mar 2021
56 Denok Wigati, S.Pd SMA UII Banguntapan 09 Mar 2021
57 Albertus Sutrisna, S.Pd. SMA Stella Duce 2 Yogyakarta 09 Mar 2021
58 Pandji Saputra, S.Pd SMAN 9 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
59 Nurkhasanah,S.Pd MAN 3 Yogyakarta 09 Mar 2021
60 Nuri Rahmawati SMAN 1 BAMBANGLIPURO 09 Mar 2021
61 Sri Lestari SMA N 1 Yogyakarta 09 Mar 2021
62 Susanti, S.Pd SMAN 5 Yogyakarta 09 Mar 2021
63 Budi Hayati,M.Pd.Si SMA N 5 Yogyakarta 09 Mar 2021
64 Nurul Zullaeqa, S.Pd MAN 2 Yogyakarta 09 Mar 2021
65 ZOEWONO,S.Pd.Si SMAN 1 Girimulyo 09 Mar 2021
66 Dra. ENIK SRI AGUSTINI SMAN 1 Yogkarta 09 Mar 2021
67 SRI HANDAYANI SMAN 1 PATUK 09 Mar 2021
68 ARIF GUNAWAN, S.Pd. SMA N 1 PUNDONG 09 Mar 2021
69 RITA SETYOWATI, SPd MAN 2 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
70 Reza Oky Iswiranto, S.Pd. MAN 3 Bantul 09 Mar 2021
71 Romi astanti, S. Pd.I, M.S.I SMA Muhammadiya Wates 09 Mar 2021
72 Sumarwoko, ST Madrasah Aliyah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 09 Mar 2021
73 Suswantinah, S.Pd SMK N 1 Pajangan Bantul DIY 09 Mar 2021
74 Yustina Novi Kurniati, M. Pd. SMA Stella Duce 1 Yogyakarta 09 Mar 2021
75 Isanatiatun, S.Kom SMKN 1 GIRIMULYO 09 Mar 2021
76 Yosta woro kurniawan, S.Pd SMKN 1 Purwosari 09 Mar 2021
77 Tirtandro Meda, S.Pd. SMAN 2 WATES 09 Mar 2021
78 MUJIYEM,S.Pd.,M.Pd.Si SMAN 1 BANTUL 09 Mar 2021
79 DIAN PERMATASARI, S.Pd SMAN 1 NGEMPLAK 09 Mar 2021
80 ALI SAPTO SUSILO, S.Pd. Kor. SMKN 2 GEDANGSARI 09 Mar 2021
81 Dwi Nova Siti Handayani, S.Si, M.Pd SMA Institut Indonesia Sleman 09 Mar 2021
82 Tutik Trisniawati, S. Pd SMAN 6 YOGYAKARTA 09 Mar 2021
83 SRI SULASTRI, S.Pd. SMKN 7 Yogyakarta 09 Mar 2021
84 Agus Manaji, S.Si. SMK N 3 Yogyakarta 09 Mar 2021
85 Eko Mulyadi SMK N 3 Yogyakarta 09 Mar 2021
86 Isnaini Nur Fauziah, S. Pd. SMAIT AR RAIHAN BANTUL 09 Mar 2021
87 HENDRIAS NOOR HENDRAWAN, S. Pd. SDN DELEGAN 3 PRAMBANAN 09 Mar 2021
88 INDRI ASTUTI, S.Pd SMPN 1 BANTUL 09 Mar 2021
89 Nova Abdi Wulan sapto SMKN2 GEDANGSARI 09 Mar 2021